VYZVEDNUTÍ/VRÁCENÍ

Vyzvednutí vozu mezi 18-20 hod, vrácení vozu do 14 hod.  Případně dohodou.  Dřívější vypůjčení nebo vrácení 1000,-/den.

REZERVAČNÍ POPLATEK

30 % záloha na rezervaci termínu

doplatek nejpozději 20 dní před termínem

}

MINIMÁLNÍ DOBA PRONÁJMU

V průběhu hlavní sezóny (červen -srpen) lze obytné vozy dopředu objednat na minimálně 7 dní. Na kratší dobu lze vozy zapůjčit jen v případě uvolněného termínu, nebo jako last minute.

KAUCE

Vratná kauce 25 000.- Kč

(plus eventuální servisní poplatek při pronájmu na méně než 7 dní)

Všeobecné podmínky

Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz). Nájemce je fyzická osoba, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je přísně zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

Limit na ujeté km

S vozem je možné ujet 400 km/den za každý den jeho půjčení.

Doplatek za nadlimitní počet ujetých km 5,- Kč vč. DPH se účtuje pouze při pronájmu na 1 – 7 dnů a nájemce ho zaplatí při vrácení vozu. 

Délka pronájmu

V průběhu hlavní sezóny (červenec-srpen) lze obytné vozy dopředu objednat na minimálně 7 dní. Na kratší dobu lze vozy zapůjčit jen v případě uvolněného termínu, nebo jako last minute.

Pojištění vozidla

Vůz má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 5%, min. však 5000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození pouze čelního skla se spoluúčast nájemce nevyžaduje. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši případného ušlého zisku. Za porušení kouření ve vozu pronajímatel účtuje pokutu ve výši kauce 25000 Kč.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a proforma fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného jako blokaci termínu. Poté obdrží nájemce návrh smlouvy o nájmu. Doplatek nájemného musí být uhrazen nejpozději 10 dní před termínem pronájmu.  Kauci ve výši 25000 Kč a servisní poplatek (servisní poplatek se účtuje pouze při pronájmu na 1 – 7 dnů) zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 3 pracovní dny před převzetím vozu nebo v hotovosti při převzetí vozu. 

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy 30 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu ze strany nájemce neúčtuje pronajímatel nájemci žádné storno poplatky z celkového sjednaného nájemného. 50 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 29 až 15 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu, 80 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 7 až 14 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu a 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 6 a méně dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

Domácí mazlíci

Vzhledem k možným alergiím ostatních nájemců je cestování a pobyt domácích mazlíků v autě zakázáno.